Israël

Israël

Remez

Dit is een serie van drie moderne dansen uit het Israël van na 1948. In dat jaar werd de staat Israël uitgeroepen en ontstond er een levendige danscultuur.

De eerste dans heet Mechol Naomi , Dans voor Naomi. Dit is een kringdans of hora. De tweede dans heet Remez en is een langzame sierlijke parendans. Er wordt gedanst op een lied gezongen door de Israëlische zangeres Chava Alberstein. De laatste dans is Shma Israel. Dit is een snelle vrolijke hora.

Choreografie: André van de Plas

Chassidisch

Dit is een dans van de Chassidiem, orthodoxe joden die oorspronkelijk uit Oost-Europa afkomstig zijn. De mannen en vrouwen dansen hierin apart; eerst de mannen, daarna de vrouwen. De vrouwen brengen met kaarsen in de hand een ingetogen dans, die overgaat in een snellere dans.